I. Dönem (Kasım 2015-Kasım 2017) Yönetim Kurulu ve Yedek Listesi
1Adnan Dalgakıran (MİB)YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASİL ÜYE 
2Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. ASİL ÜYE 
3Önder Bülbüloğlu (TEVİD)YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYEASİL ÜYE 
4Hüseyin Semerci (PAGDER)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
5Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
6Şenol Önal (TARMAKBİR)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
7Ali Eren (KBSB)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
8Adil Nalbant (TEMSAD)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
9Halil Tamer Öztoygar (İMDER)YÖNETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
1Naci Şahin (İSKİD)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
2Süleyman Kara (AKDER)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
3Mehmet Güvenç (ARÜSDER)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
4Uğur Karaduman (BESİAD)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
5Sedat Sami Ömeroğlu (ENOSAD)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
6Cem Büyükcıngıl (AMD)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
7Ender Akbaytogan (İSDER)YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE 
I. Dönem (Kasım 2015-Kasım 2017) Denetleme Kurulu ve Yedek Listesi
1Sevda Kayhan Yılmaz (MİB)DENETİM KURULU BAŞKANIASİL ÜYE 
2Cemal Ayla (AMD)DENETİM KURULU YAZMAN ÜYE ASİL ÜYE 
3Mehmet Ağrikli (TEMSAD)DENETİM KURULU ÜYESİASİL ÜYE 
1Rıfat Demiröz (AYSAD)DENETİM KURULU YEDEK ÜYE 
2Merih Özgen (İMDER)DENETİM KURULU YEDEK ÜYE 
3Nurdan Yücel (POMSAD)DENETİM KURULU YEDEK ÜYE 
Genel Sekreter
 Zühtü BAKIR
Kuruluş Dönemi Yönetim Kurulu (Kasım 2014-Kasım 2015)

KURULUŞ DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KUTLU KARAVELİOĞLU (POMSAD) BAŞKAN
HÜSEYİN SEMERCİ (PAGDER)BAŞKAN YRD.
ŞENOL ÖNAL (TARMAKBİR)SAYMAN
MEHMET SEFA TARGIT (AYSAD)ÜYE
HALİL TAMER ÖZTOYGAR (İMDER)ÜYE
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org