Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Türkiye’de “uygun üretim kapasitesi bulunan” makine ve teçhizatlar ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak.

29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Türkiye’de “uygun üretim kapasitesi bulunan” makine ve teçhizatlar ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak.

İmalat sanayimiz aleyhine haksız rekabete neden olan uygulamada düzenlemeye gidilmesi, ülkemizdeki yerlileştirme çalışmalarına da hız kazandıracak ve dış ticaret açığının kapanmasına önemli katkı sağlayacak.

Karar metni için: Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

Dünya Gazetesi haberi için: Teşviklere ‘yerli ve yeşil’ güncelleme (dunya.com)

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org