Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve GDPR (Genel Data Protection Regulation) webinarı yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek ve yürürlüğe girdi. Ancak, VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Sistemine kayıt yükümlülüğü, 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Bununla birlikte, Ekonomi Reformları çerçevesinde, KVKK’nin 31 Mart 2022 tarihine kadar AB’de yürürlükte olan GDPR (Genel Data Protection Regulation) uyumu, aşağıda yer aldığı şekilde kararlaştırıldı.

7.3 g) AB Genel Veri Koruması Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Webinarımızda, makine imalatı ve ihracatı yapan firmaların KVKK’ya ve halihazırda AB ülkeleri ile iş yapmaları bakımından, GDPR’a uyum süreçleri ele alındı.

Webinar kaydı İçin: https://www.youtube.com/watch?v=QML2m0S4UqQ

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org