Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve sektörel kuruluşların katılımı ile oluşturun Çalışma Grubu,  Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan kapsamlı değişikliklerin, AB ile ticari ilişkilerimize olası etkilerinin detaylı bir şekilde ele alınmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, başta AB tarafından duyurulan politika değişiklikleri olmak üzere, mevcut uluslararası gelişmeler yakından takip edilmekte ve ülkemizde atılabilecek somut adımların tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur başkanlığındaki geniş katılımlı toplantıda, Türkiye Makina Federasyonu, Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ve Genel Sekreter Zühtü Bakır tarafından temsil edildi.

Makine imalat sektörü, yapısı itibariyle esasen karbon emisyonu oldukça düşük bir sektördür. Ancak, ürettiği ürünlerin kullanımları esnasındaki emisyondan bahsetmek mümkündür. Burada ise AB ile bir uyum söz konusudur. Bununla birlikte gerek ülkemizde gerekse de dünyada enerji yoğun sektörlerdeki yeşil dönüşümün hızlanarak devam edeceği açıktır.

Yeşil dönüşüme tabi olacak imalat sistemleri ve emisyon indirgeyici mekanizmaların arzında ise makine imalat sektörü kritik bir role sahiptir. Sanayinin dijitalleşme uygulamaları da bu süreci destekleyecektir. Sektörümüzün gerekli dönüşümün sağlanmasına hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 11. Kalkınma Planındaki ilgili tedbirler yanı sıra 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reformlarında yer alan Sanayide Yeşil Dönüşüme dair unsurlar bulunmaktadır.

Bu çerçevede, AB ve uluslararası finansman imkanlarının etkin kullanımı ve ulusal finansman araçlarının gözden geçirilmesi yanı sıra, konunun ülkemiz teşvik sistemi bağlamında da değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı gibi atılacak somut adımlarla, sektörümüzün geliştireceği kabiliyet doğrultusunda, dış ticaret açığının kapatılmasına da katkı sağlanacaktır.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org