MAKFED, Türkiye Makina Federasyonu ile AKMI, Kazakistan Makina Sanayi Derneği arasında işbirliği toplantısı yapıldı

MAKFED, Türkiye Makina Federasyonu ile AKMI, Kazakistan Makina Sanayi Derneği arasında işbirliği toplantısı online ortamda yapıldı. 12 Eylül 2018 yılında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, 2021 yılı ortak eylem planı kararlaştırıldı.

Toplantıda, Kazakistan tarafı, Büyükelçi Abzal Saparbekuly ve AKMI Başkanı Meiram Pshembayev ve Türkiye tarafı ise MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ve MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkanlıklarında temsil edilirken ilgili taraflar da hazır bulundu.

 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org