SAMİB ve İŞİM, MAKFED’e Gözlemci olarak katıldı.

SAMİB ve İŞİM dernekleri MAKFED’e "Gözlemci" hüviyetinde dahil olmuşlardır.

"Tüzük 8.7. Gözlemci olmak, adayın başvurusuyla gündeme gelebileceği gibi, üyelik müracaatı yapan ve fakat üyelik için gerekli koşulları zaman içinde sağlayabileceği düşünülen adaylara Yönetim Kurulunca da önerilebilir. Yönetim Kurulu, tüzüksel sebeplerle Federasyona üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü ve müşterek menfaatleri doğrultusunda ahenk ve işbirliği içinde çalışılabilecek istekli Derneklere (bölgesel dernekler, yan ve tedarikçi sektör dernekleri gibi) Gözlemci statüsü verebilir ve geri alabilir"

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org