Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’ın katılımlarıyla MAKFED Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantı.

MAKFED Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, 6 Kasım 2019 tarihinde TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MAKFED’e üye 20 derneğin başkanları ile temsil edildikleri toplantıda, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ve MAİB, Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da hazır bulundu.

Toplantının birinci bölümünde ekonomist Kenan Mortan’ın dünyadaki gelişmeler ve ülkemize yansımaları üzerinde sunumu gerçekleştirilerek devamında gündem dahili toplantı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’ın dahil oldukları ikinci bölüm ise Sayın Kacır’ın, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkındaki sunumu ile başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın 18 Eylül 2019 günü Ankara’da açıkladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında oluşturulan programda sekiz öncelikli sektör belirlediklerini ifade eden Kacır, Makine Sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif sektör olup bu bağlamda pilot alan olarak seçtiklerini ve 3 Ekim 2019 günü Makine Sektör Çağrısına çıktıklarını belirtti.

Sayın Kacır’ın detaylı sunumu sonrasında program detayı ve makine sektörü özelinde karşılık fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının kapanışında MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, Sayın Kacır’ın şahsında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na stratejik alanlardaki yatırımlara büyük katkı sağlayacağı düşünülen kapsamlı program için teşekkür ederek MAKFED ve üye dernekleri olarak destek ve her türlü işbirliğine sonuna kadar açık olduklarını ifade etti.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için: www.hamle.gov.tr

Not: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı ön başvuru bitiş tarihi 6 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org