Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ön başvuruları alınmaya başlandı

18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği” çerçevesinde pilot uygulama alanı olarak belirlenen makine sektörü için “Öncelikli Ürün Listesi” de aynı günkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan www.hamle.gov.tr web sayfası üzerinden 4 Ekim – 22 Kasım arasındaki ön başvurular alınmaya başlandı. Alınan bilgi ve belgeler detaylı incelemeye tabi tutularak, kesin başvuruların 12 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında yapılması mümkün olacaktır.

Program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere TÜBİTAK tarafından (şayet AR-GE ihtiyacı bulunuyorsa) AR-GE destekleri, Bakanlık ve KOSGEB tarafından ise yatırım destekleri sağlanabilecektir. Program dahilinde, ilgili proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı ve proje kapsamında kurulacak yatırım tesisinin, işletme döneminde sağlaması öngörülen 10 yıllık toplam katma değer katkısı tutarının yarısını aşmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde destek sağlanabilmesi öngörülmektedir.

Çağrı metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org