Sanayi, Kamu ve STK’ların Dijital Dönüşüm Konusunda Üniversitelerden Beklentileri Çalıştayı yapıldı.

Sabancı, Özyeğin ve Boğaziçi Üniversitelerinin katılımı ile oluşturulan Dijital Dönüşüm Akademik Güç Birliği (DiDAG) ile 27 Eylül 2019 günü, Taysad evsahipliğinde, Sanayi, Kamu ve STK’ların Dijital Dönüşüm Konusunda Üniversitelerden Beklentileri Çalıştayında ilgili kamu, sanayi, üniversite ve STK tarafları bir araya geldi.

Üniversite-Sanayi-Kamu-STK Araştırma–Geliştirme İşbirlikleri ve Yüksek Öğretim ve Sürekli Öğretim olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilen toplantıda MAKFED aşağıdaki heyet ile temsil edildi.

• Sefa Targıt - MAKFED YK Üyesi - AYSAD Başkanı

• Mehmet Ağrikli - MAKFED DK Üyesi - TEMSAD Başkan Yardımcısı

• Cemal Ayla - MAKFED DK Üyesi

• Nurdan Yücel – POMSAD Başkanı

• Hasan Basri Kayakıran – ENOSAD Başkanı

• Dr. Hüseyin Halıcı - Önceki ENOSAD Başkanı

• İrfan Yolcular - TEMSAD Başkan Yardımcısı

• Zühtü Bakır - MAKFED Genel Sekreteri

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org