ROBODER, Robot ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği, MAKFED’in 21. üyesi oldu

ROBODER, Robot ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği MAKFED’e gözlemci üye oldu.

30 Temmuz 2018 tarihinde Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği adı altında kurulan ROBODER, sektör temsilcilerinin kendi aralarında ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ithalat ve imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunulmasını, dayanışma tesis etmeyi, bilgi alışverişini sağlamayı, ortak satın alma faaliyetleri ile rekabetçilik elde etmeyi, devletin ilgili birimlerinin sektör ve müşterileri için uyguladığı teşvik içeriklerine katkı sağlamayı, kalifiye ara eleman ve mühendisler yetişmesi için işbirlikleri oluşturulmasını, ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek partnerlik ilişkileri tesis edilmesini ve ileri mühendislik süreçlerine ortak çözümler sağlayacak insan kaynakları havuzu oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org