“Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi” açılış toplantısı yapıldı.

MAKFED ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin ortak olduğu, Ankara Kalkınma Ajansı destekli, “Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi” açılış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'nin teşrifleri ile 17 Nisan 2019 tarihinde OSTİM'de yapıldı.

Proje ile makine imalat sanayinde firmaların verimlilik düzeyinin ölçülmesi yanı sıra verimlilik arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanan Makine Verimlilik Merkezine yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Projede, Ankara Kalkınma Ajansı Bölgesel Yenilik Stratejileri çalışmasında belirlenen Ankara ili 5 öncelikli sektörü arasında olması bakımından, Anakara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü pilot alan olarak belirlendi.

Literatür taraması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi çalışması, anket ve tam sayım sonrasında “Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ve Stratejisi Raporu” ile “Makine Sektörü Verimlilik Merkezi Fizibilitesi” sonuçlarına ulaşılacak olan Proje 6 ay sürecek.

Açılışta sırasıyla  Zühtü Bakır (MAKFED Genel Sekreteri), Halide Rasim (İŞİM Kümesi Başkanı), Merih Özgen (İMDER Başkanı), Orhan Aydın (OSTİM Başkanı), Arif Şayık (Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri), Prof. Dr. Mehmet Barca (ASBÜ Rektörü) ve Hasan Büyükdede (STB Bakan Yardımcısı) konu üzerinde değerlendirmelerde bulunurken ikinci bölümünde İŞİM, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Ankara üyelerinin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirildi.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org