MAKFED, Ankara Kalkınma Ajansı Projeleri uygulamaya girdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, “Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi İle Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması” Projesi sözleşmesi, 4 Şubat 2019 tarihinde ve Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi (GbS) Verilerinin Etkin Kullanılmasına Yönelik Yetkinliğin Arttırılması” Projesi sözleşmesi ise 15 Şubat 2019 tarihinde taraflar arasında imzalanarak uygulamaya süreci başlatıldı.

“ANKARA’DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖRÜ ANALİZİ İLE VERİMLİLİK MERKEZİ KURULMASINA DAİR FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI” PROJESİ

TÜİK istatistiklerinde de açıkça görüleceği üzere sektörümüzde var olan verimlilik sorunundan hareket ile faaliyet gösterecek bir yapı oluşturulması amacı ile proje geliştirilmiştir. Bununla birlikte Ankara Kalkınma Ajansı “Bölgesel Yenilik Stratejisi”nde 5 öncelikli sektör arasında yer alması bakımından Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ortak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iştirakçi olduğu proje 4 Şubat 2019 tarihinde başlamış olup 6 ay sürecektir.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ (GbS) VERİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINA YÖNELİK YETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI” PROJESİ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, “Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine Erişim, Kullanım ve Paylaşım Yönergesi Kapsamında Mikro Veri Seti/Setlerinin Erişimi ve Kullanımı Hakkında Protokol” 12.12.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Bu bağlamda özellikle sektör profesyonellerinin ve ilgili tarafların kurumsal kapasite arttırılması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Kalkınma Ajansı destekleri kapsamında sözü edilen proje geliştirilmiştir. Projede Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden hizmet alınacaktır.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org