TL İle Sözleşme Yapma Yükümlülükleri Belirlendi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51), 06 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre makine ve teçhizatın (menkul) Tebliğin 6 ve 7’inci bentlerinde yer alan hükme göre satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün kılındı. Dolayısıyla evvelce bu yönde düzenlenen sözleşmeler geçerliliğini sürdürecek.

Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğünde Menkul “Taşınır; taşınır mal” olarak tanımlanmış ve hukukçular tarafından da “taşınabilen, taşınırken bozulmayan, mali değeri olan ve hacze haiz olan her tür mal” şeklinde açıklanmaktadır. Dolayısıyla üretim ve teslimat yöntemine bakılmaksızın sektörümüze konu olan tüm makine, ekipman, teçhizat ve bunları tamamlayıcı sistemlerin Tebliğin 6 ve 7’inci bentlerinde ifade edilen “Menkul” ibaresi dahilinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin de döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olacak.

Tebliğ metni için tıklayınız...

Tebliğde yer alan ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır.

(6) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.
(7) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri dışındakalan, menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.
(10) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org