MAKFED’in 19. Üyesi EFSİAD Oldu

EFSİAD, Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneği resmi olarak 2016 yılı Haziran ayında kuruldu.  Endüstriyel Fırın imalatçılarını ve sektör paydaşlarını bir araya getirmek, sorunları konuşmak, kamusal alanlarda sektörü temsil etmek, sektörel gelişmelere öncü olmak ve bilgi paylaşım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu.

Dernek kuruluş dilekçesi verilirken kurucu başkan sıfatıyla göreve başlayan Mehmet Özdeşlik halen dernek yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 17 üye ile faaliyete başlayan EFSİAD bugün 42 üyeye ulaşmıştır. Uluslararası faaliyet gösteren üst örgüt olan CECOF’un da üyesi olan EFSİAD Endüstriyel Fırın Sanayiinde “Birlikte Daha Güçlüyüz” şiarıyla hareket etmektedir. 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org