Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis toplantısı 10 Ocak 2018 tarihinde Kutlu KARAVELİOĞLU başkanlığında TOBB'da gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle Genel Ekonomik Durum ve Sektöre Yansımaları, 2018 Projeksiyonu, Makine İmalat Sanayiinde 11. Ay Sonu İtibariyle Temel Göstergelerdeki Gelişmeler ve 2017 İthalat İhracat Verilerinin Değerlendirilmesi sunumları yapılarak üzerinde değerlendirmelere gidildi.

TSE tarafından “Makine Sektöründe Uluslararası Standardizasyon Faaliyetlerinde Etkinliğin Arttırılması İhtiyacı” yönünde bilgilendirme yapılarak bu yöndeki TSE-TOBB işbirliği protokolü ele alındı.

“Kadın Mühendislerle Var Gücümüzle Programı” hakkında Meclis Başkan Yardımcısı Zeynep ERKUNT ARMAĞAN tarafından bilgi verildi.

MAKFED başkanlığında yürütülen Mevzuat Komitesi çalışmaları hakkında Genel Sekreter Zühtü BAKIR tarafından bilgi verildi ve ilgili faaliyetlere yönelik karar alınarak gündemin diğer maddeleri görüşüldü.

  • Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı.
  • Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı.
  • Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı.
  • Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı.
  • Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi toplandı.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org