MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
MAKFED'İn, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile 31 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, “Çelik piyasasındaki gelişmeler ve Makine Sektörüne etkisi”  konulu toplantısında alınan bir karar doğrultusunda, 17 Ocak 2017 tarihinde Erdemir Üretim Tesislerinde  “Makine İmalat Sektör Programı” gerçekleştirildi.

Etkinliğe MAKFED üyesi 17 derneğin yanı sıra sektör firmalarından 70’e yakın temsilci katıldı. Erdemir'in başarılı organizasyonu ve misafirperverliği ile verimli geçen programdan katılımcılar üst düzeyde istifade etmiş olup bu yönde olumlu geri bildirimler alındı.

Malzemenin teknolojik gelişmelerdeki rolünün öneminden hareketle, başta çelik olmak üzere malzeme seçimi ve kullanımına yönelik olarak eğitim programlarının MAKFED AKADEMİ bünyesinde arttırılarak sürdürülmesi konusu MAKFED'in kısa vadeli planları arasında yer almakta. 

  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.
  • MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı gerçekleştirildi.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org