On Birinci Kalkınma Planı - “Makine Çalışma Grubu” Toplandı

29/07/2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 11. Kalkınma Planı çalışmaları başladı. Bu çerçevede Özel İhtisas Komisyonları ile Çalışma Grupları ilk toplantılarını 08-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yaparken ikinci toplantılar 02-20 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzun vadeli kalkınma politikaları;

 • Ekonomik büyüme ve uluslararası rekabet gücü
 • İnsani gelişmişlik ve hukukun üstünlüğü
 • Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık
 • Bilgi toplumu
 • Kurumsallaşma
 • Bölgesel gelişme

gibi boyutları içeren çok yönlü bir anlayışıyla oluşturulmakta ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmekte.

On Birinci Kalkınma Planı’nın küresel ölçekteki yeniden dengelenme sürecinde ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması amacıyla odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin politika, hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika belgesi olması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla oluşturulan 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubuyla,

 • Demokratik planlama anlayışının gereği olarak toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi
 • Uzmanlık bilgilerinin alınması
 • Envanter oluşturulması
 • Türkiye Bilgisinin derlenmesi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Plana girdi sağlanması amaçlanmaktadır.

Makine sektörüne yönelik oluşturulan “Makine Çalışma Grubu”, MAKFED Başkan Yardımcısı ve TOBB, Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclis Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU başkanlığında 26 Aralık 2017 tarihinde ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR tarafından raportörlüğü yapılan Makine Çalışma Grubunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen 27 katılımcı yer aldı.

 • On Birinci Kalkınma Planı - “Makine Çalışma Grubu” Toplandı.
 • On Birinci Kalkınma Planı - “Makine Çalışma Grubu” Toplandı.
 • On Birinci Kalkınma Planı - “Makine Çalışma Grubu” Toplandı.
 • On Birinci Kalkınma Planı - “Makine Çalışma Grubu” Toplandı.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org