MAKFED - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi verileri kapsamında yapılacak ortak çalışma protokolü imzalandı

MAKFED ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine Erişim, Kullanım ve Paylaşım Yönergesi kapsamında mikro veri seti/setlerinin erişimi ve kullanımı hakkında protokol 12.12.2017 tarihinde imzalandı.

Buna göre MAKFED ve üye kuruluşları tarafından belirlenen ve akredite edilen uzman personel, Bakanlıkta onaylanan “Çalışma Konuları” dahilinde ve ortamda çalışmalar yapabilecek.

Böylelikle, ülkemizin gelişmiş ve sanayileşmiş güçlü bir ülke olması hedefinde makine sektörünün anahtar bir rol üstlendiği bilincinde olan MAKFED’in doğru politikalar geliştirilebilmesi için bilgi üretme, mevcutları analiz etme, bunları kolay anlaşılır ve kullanılır hale getirme çalışmalarına büyük katkı sağlanacak.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org