Büyüme Rakamları Rekor Kırdı! – Makine Sektörü Üzerine Değerlendirmeler*

2016 yılı üçüncü çeyreğindeki daralmadan sonra 4. çeyrekte yeniden büyümeye geçilmesi ve bu yılın ilk üç çeyreğindeki hızlanma ekonomideki dinamizmi göstermektedir. Zamanında ve yerinde alınan önlemler ile ekonominin çarklarının yeniden sağlıklı şekilde çalışır hale geldiği düşünülmektedir.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde de yüzde 5-6 arasında bir ekonomik büyümeye ulaşılmasıyla yıl genelinde yüzde 7-8,5 büyüme sağlanması muhtemeldir. Ancak bu büyüme, 2016 yılındaki yüzde 3,2 büyüme birlikte değerlendirildiğinde ortalama yüzde 5,0-5,5 arası büyüme gerçekleşmiş olacaktır.MAKİNE SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER 

Ekonomide büyüme bir dönem sonra makine yatırımlarını da tetiklemektedir, ancak 2016 ve 2017 yılının ilk yarısına kadar olan dönemde büyümeler makine yatırımlarını tetiklememiş, tam tersine makine yatırımları diğer koşulların olumsuz etkileri ile gerilemiştir.

2017 yılı üçüncü çeyrek döneminde ise 5 çeyrek sonra ilk kez makine yatırımları yüzde 15,3 ile büyüme göstermiştir. Geçen yıl aynı çeyrekteki yüzde 3,8 küçülmenin baz etkisi olmakla birlikte ekonomik büyümenin bu kez makine yatırımlarına olumlu etkisi olduğu görülmektedir.
Özellikle sanayi üretiminde büyüme ve kapasite kullanım oranlarının artıyor olması yeni kapasite yatırımlarını canlandıracaktır; bu nedenle içeride makine talebi toparlanacaktır.

2018 yılında iç talep ve ihracat açısından makine sektörü için daha kuvvetli bir talep beklenmelidir. Özellikle dünya ekonomisinde ve sanayinde hızlanan büyüme ile petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar ile bu ürünlerin ihracatçısı ülkelerde yatırımlar daha hızlı büyüyecektir.
İçerideki talebin fiili hale dönüşmesi ise enflasyon ve özellikle faiz oranlarındaki gelişmelere ve yurtiçindeki diğer ekonomik adımlara bağlı olacaktır.

Tablo.1- Sabit Kıymet Yatırımlarında Reel Büyüme, Yüzde, Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre               I

II

III

IV

Yıllık

İnşaat

2015

-1,9

7,9

2,9

9,2

4,7


2016

3,9

2,6

2,7

2,1

2,8


2017(r)

13,3

22,5

12,0Makine ve teçhizat

2015

15,5

26,3

21,6

11,7

18,5


2016

10,5

0,2

-3,7

-0,7

1,2


2017(r)

-12,1

-9,3

15,3Diğer aktifler

2015

-6,5

-7,4

4,9

13,8

1,6


2016

2,0

8,1

2,2

3,9

4,0


2017(r)

2,6

-8,0

1,1Üretilmiş mali olmayan aktifler

2015

3,6

13,3

9,1

10,5

9,3


2016

6,2

2,0

0,3

1,2

2,2


2017(r)

2,7

8,0

12,4*MAİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL’in değerlendirmelerinden yararlanılmıştır.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org