BSTB, Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ziyaret edildi “Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı – Makine Sektörü Pilot Uygulaması” raporu sunuldu

Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED tarafından hazırlanan ve Ağustos – 2017’de yayımlanan “Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı – Makine Sektörü Pilot Uygulaması” raporu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ’a sunuldu.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR başkanlığında, OAİB-MAİB Makine Sektörü Müdürü Mehtap ÖNAL, söz konusu çalışma koordinatörü Dr. Bülent GÖKDEMİR ve OAİB-MAİB Uzmanı Aydan Işıl AYDIN’dan oluşan heyetin ziyaretinde rapor ayrıntıları incelendi.

Sözü edilen rapordan hareket ile yine Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED tarafından geliştirilen “Verimlilik Merkezi Projesine” değinilirken önümüzdeki dönemde sektöre yönelik çalışmalarda Bakanlıkla olabilecek işbirliği alanları ele alındı.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org