TOBB, Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalatı Meclisi toplandı. MAKFED'e önemli görev verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan ve çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden Meclisler, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşları ve firmaları bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır.
2016 itibariyle sayısı 61’e yükselen Meclisler, ekonomik sektörlerimizin tüm boyutlarıyla mercek altına alınacağı, sektörel yol haritalarının çizileceği ve düzenleyici etki analizlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar olarak tasarlanmışlardır.

Bu çerçevede oluşturulan ve çalışmalarını arttırarak sürdüren Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalatı Meclisi, Kutlu KARAVELİOĞLU başkanlığında 11 Ekim 2017 tarihinde toplandı.

Toplantının ilk bölümünde hazırlanan dönemsel raporlar dahilinde sektör ekonomik yönleri ile değerlendirildi. İkinci bölümde ise sektöre dair bir takım teknik ve idari mevzuat gelişmeleri ele alındı.

Meclise 4 yeni üye alınması da uygun bulunarak Birlik yönetimi kararına sunuldu.

Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Mevzuat Komitesi Başkanlığı görevi ise MAKFED'e tevdi edildi.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org