Endeksler yüz güldürüyor… 2017 yılı ilk 6 ay Büyüme, Sanayi Üretim Endeksi ve İhracat rakamları ümit verici şekilde gelişti.

Üçüncü çeyrekteki daralma nedeniyle 2016 yılı GSYH büyüme oranı ancak %2,9 olarak gerçekleşirken imalat sanayi büyüme oranı ise %3,9 olmuştu. 2017 ilk çeyreğinde ise GSYH ve İmalat Sanayi büyüme oranları bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artarak sırasıyla %5 ve %5,1 olarak gerçekleşti.

2017 ikinci çeyrekte ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre GSYH  %5,1 arttı. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; sanayi sektörü %6,3 arttı. 

Temmuz 2017 Sanayi Üretimi ise bir önceki aya göre %2,3 artış sağladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında imalat sanayi sektörü endeksi %2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 artış gösterdi.

2010 baz yılından bu yana makine imalat sanayi yıllık ortalama üretim endeksi, imalat sanayi ortalamasına göre daha yüksek düzeylerde seyretmekte. 2017 ilk çeyrek ortalaması 142,1 düzeyine çıkan endeks, Mayıs’ta ise 174,8 ile rekor düzeyine erişti.

Makine imalat sanayindeki büyümenin diğer bir göstergesi ise Temmuz 2017’de, Nisan 2015’te yakalanan rekor seviye olarak 81,2 düzeyinde gerçekleşen Kapasite Kullanım Oranı.

Bununla birlikte, Makine İmalatı Sanayi İstihdam Endeksi de son bir yıldaki konumunu koruyarak 2017 ilk çeyreğinde 140,9 düzeyine ulaşırken imalat sanayi için bu değer bir miktar azalarak 117,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye Makine İmalatı Sanayi İhracatı, SITC gruplamasına göre son dört yılda yaklaşık 10 milyar Doları düzeyinde gerçekleşmekte olup 2016 yılı ihracatı ise 9,9 milyar Doları oldu. Aynı dönemde ithalat ise yaklaşık 27 milyar Doları olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı %36,7 düzeyinde kaldı.

2017 ilk 6 ayında, önceki yıla göre ithalat %12 gerileyerek 12 milyar Doları olarak gerçekleşirken, ihracatta ise %2,97 düzeyinde bir artış sağlanarak 5,3 milyar Dolara erişildi ve ihracatın ithalatı karşılama oranında %44,1 düzeyine çıkıldı.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org