MAKFED ve Üye Dernek Temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Yetkilileri İle Bir Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi
MAKFED ve Üye Kuruluşlarının Genel Sekreterleri, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürü Sayın Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ ve ekibi ile Bakanlıktaki bir çalışma toplantısında bir araya geldi.

 
Toplantıda ilk olarak, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır tarafından Federasyonun faaliyetleri hakkında genel bir bilgi sunumu yapıldı. Bu bilgilendirmenin ardından, alt sektörler bazındaki güncel gelişmeler, sektörümüz için önem arz eden 2017/1 sayılı İthalat Tebliği'ne dair gelecek dönem çalışmaları, sektörün haksız rekabetten korunmasına adına alınan tedbirler ve bunların sektör üzerine etkileri değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Sektörün genelini ilgilendiren konularda olduğu gibi, alt sektörler bazından da bundan sonraki dönemde de ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
.
MAKFED ve Üye Kuruluşlarının Genel Sekreterleri aynı gün TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

 
Toplantıda, ulusal ve uluslararası standardizasyon faaliyetleri makine sektörü özelinde ele alındı. Bu doğrultuda, sektöre yönelik Ayna Komite faaliyetlerinin yakın takibi ve uluslararası faaliyetlerde etkin rol alacak uzman personel havuzunun oluşturulmasına yönelik MAKFED ve TSE işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org