Bazı Makinelerin İthalatına Ek Gümrük Vergisi Getirildi.
17.08.2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10561 Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, iştigal alanımızda yer alan Kazan, Asansör ve Yürüyen Merdivenler ile Aksamları gibi bazı ürün guruplarına ilave gümrük vergisi geldi.

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 12 haneli GTİP’te 47 ürün için %7,6 ila %20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Uygulama Avrupa Birliği ile Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarına dahil olan ülkeler dışındaki tarafları kapsamaktadır.

Bununla birlikte, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AB ülkelerinden ithali söz konusu olmakla birlikte Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşya da belirtilen oranda ek gümrük vergisi oranına tabi olacaktır. 

Ancak, Karar yayımlanmadan önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin Gümrük Beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi halinde söz konusu uygulamadan muaf kalınacaktır.

İlgili Karara buradan ulaşılabilir. 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org