Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri İle İlgili Tüm Detaylar Artık Elektronik Ortamda Yapılacak!
17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanuna göre sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıt olarak belgelendirilmeleri, 2 yılda bir belge vizesi işlemi ve yer yıl 30 Nisan'a kadar da bir önceki yıl faaliyetlerine dair  “Yıllık İşletme Cetveli” bildiriminde bulunma gereği bulunmaktadır.

Evvelce Bakanlığın il müdürlüklerine yazılı müracaatlarla yapılan kayıt, vize ve iptal gibi işlemler 24 Mayıs 2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)’nde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2017/15)” ile tamamen elektronik hale getirilmiştir.

İlgili tebliğ değişikliğine bu linkten erişebilirsiniz.

 

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org