Makine Tanıtım Grubu ve MAKFED İşbirliği, Sektörel Politikaların Oluşturulmasında Duyulan Bilgi İhtiyacına Yönelik İki Yeni Ürün Verdi
 

 

Makine Tanıtım Grubu ve MAKFED işbirliği, sektörel politikaların oluşturulmasında duyulan bilgi ihtiyacına yönelik iki yeni ürün verdi. İlki 2006 yılında yapılan sektör envanteri, daha geniş bir kapsamla, çoğu MAKFED üyesi 2500 firmanın katılımıyla yenilendi. Sektörel araştırmalarda önemli tecrübeye sahip ESTİMA ile yürütülen çalışmaların neticesinde hazırlanan “Makine Sektörü Envanter Araştırması Raporu” imalatçılarımızın kabiliyet ve güncel sorunlarını paydaşların ve Kamu’nun istifadesine sunuyor.

Hazırlıkları bir seneye yakın süren “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Stratejik Öneriler Raporu” makine imalatı ve teknolojide ileri kabul edilen seçili ülkelerde başarılı olan yöntem ve politikaları da içeren bir çalışmadır. 150’den fazla faaliyeti bulunan DELOİTTE GLOBAL tarafından hazırlanan rapor, faktör koşulları, işbirliği kuruluşları ve derneklerin makine sektörünün ilerlemesinde oynadıkları rolü tespit edip, eksiklerimizi tamamlamak üzere izlenebilecek strateji önermelerini içeriyor.

Basılı haldeki bu iki rapor, MAİB’den ücretsiz olarak temin edilebilir.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org