Makaleler
Yüksek Teknolojili Sanayi Üretimi Ve Makine Sanayisi Önündeki Yapısal Engeller
Öncelikle Türkiye’de makine sanayisinin hemen tüm alt makine gruplarında kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip hale gelmesi gerekiyor. Makine sanayisi bu hedefe yaklaşma sürecindedir.
   
   
Kamu Alımlarının Ekonomiye Kaldıraç Etkisi
Kamu alımlarına dair istatistiki veriler, bu konuda düzenleyici ve denetleyici otorite olan Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulup altı aylık dönemler halinde yayımlanıyor. Buna göre, 2016 yılında Kuruma bilgisi gelen sözleşme sayısı 177 bin 231 olurken sözleşme bedeli toplamı 169,8 milyar TL’ydi.
   
   
Endüstriyel Akıl
Akıllı makineler, yapay zekâ ve her şeyin birbiriyle etkileşimde olduğu akıllı sistemler... Bizi ilgilendiren ise sahanın aklı, endüstriyel akıl yani temelinde rasyonalizm ve pozitivizm yatan akıl türü.
   
   
Sektörün İlk Yarı Performansı Yüzleri Güldürüyor
2017 Yılı İlk Altı Ayına Dair Büyüme, Sanayi Üretim Endeksi ve İhracat Rakamları Ümit Veriyor.
   
   
Sektörün Kobi Yapısı Bir Zaaf Değil, Teknoloji Geliştirmenin ve Küresel Rekabetin Gereğidir
Kobi Olsun, Büyük İşletme Olsun, Makine İmalatı Yeterli Nakdi ve Entelektüel Sermayeye Sahip Kuruluşlarca Yapılmadığı Zaman, Daima Sektörün Geneline Zarar Veren ve Asla Sürdürülemeyecek Bir Teşebbüse Dönüşür.
   
   
Sektörün Kamudan Daha Fazla Pay Alması Gerekiyor
2017 Yılının İlk Yedi Ayında Makine Sektöründe İhracattan Kaynaklanan Yüzde 5 Civarında Bir Büyüme Gerçekleşti. Sektörün İhracatında da Yaklaşık Yüzde 5’lık Bir Artış Yaşandı. Sektörümüz Yıllık 14 Milyar Dolar Civarında İhracat, 28 Milyar Dolara Yakın da İthalat Gerçekleştiriyor. İthal Edilen 28 Milyar Dolarlık Makinenin Yüzde 70’ı Türkiye’de Üretildiği Halde İthal Ediliyor.
   
   
Orta Vadeli Program ve Makine İmalat Sanayisi
2018-2020 Yılına İlişkin Orta Vadeli Program Açıklandı. Programın Önemli Sayısal Hedefleriyle Reform Hedefleri Bulunuyor. Orta Vadeli Program Öncelikle Ekonomide Büyümeyi Hızlandırmayı, Bunun İçin Genişletici Malıye Ve Para Politikası Uygulamayı; Hayata Geçirilecek Reformlarla Hızlı Büyümenin Kalıcı Olmasını Amaçlıyor.
   
   
Eko-Tasarım Yeşil Makinelere Doğru
İnsanliğin Geleceği Açısından Kayıtsız Kalamayacağımız İklim Değişikliği Nedeniyle BM ve AB Tarafından Çevre ile Enerji Kavramlarını İç İçe Geçiren Bir Takım Hedef ve Kararlar Ortaya Konuldu. Üretilmesi ve Kullanılmasında Çevresel Etkilere Neden Olan Enerjinin Çok Büyük Bir Kısmını Karşılayan Fosil Yakıtların, Yakın Bir Gelecekte Tükeneceği Aşikâr...
   
   
Verimlilik Odaklı Destek Modelinin Hayata Geçirilmesi Gerekiyor
Makine Sektörünü konu alan “Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı” çalışmasına göre, 2014 yılı itibarıyla makine sektöründe kaynak dağılımındaki etkinsizlik ortadan kaldırıldığında, sektörün verimliliğinin yüzde 47 düzeyinde artacağı öngörülüyor. Bu şekilde elde edilebilecek bir verimlilik artışının, sektörün, küresel rekabetteki konumu üzerinde ciddi bir etki oluşturacağı gerçektir.
   
   
Endüstri 4.0’ı Doğru Anlamak
Son zamanların popüler konusu 4.0 Sanayi Devrimi veya Almanların tanımı ile belirtmek gerekirse Endüstri 4.0 üzerine Türkiye’de çok fazla şeyler söyleniyor. Bu sanayi devriminin kaçırılmaması gerektiği gibi -belki de haklı olarak- dile getirilen söylemin ardından kavram ile alakalı-alakasız birçok başlık bir arada dillendirilerek konu çok karmaşık, anlaşılmaz ve işin içinden çıkılmaz hale getiriliyor...
   
   
Dünya Mal Ticaretinde Gelişmeler ve Eğilimler
Dünya ekonomisinde yeni normal arayışları mal ticaretini olumsuz etkilerken dünya ekonomisinin reel kesim tarafında ise dünya mal ticareti daralmaktadır. Daralma daha çok ticarete konu olan mal fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmakla birlikte gelirin ticaret esnekliği zayıflamaktadır...
   
   
Makine Üretimi Ülkemiz İçin Çok Ciddi Bir Sorundur
Çağımızın üretimi, sahadaki fiziksel ve kimyasal verilerin ölçülmesi, verilerin ana sistemlere aktarılması, üretim süreçlerini sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanıyor...
   
   
1 2
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org