Makaleler
Verimlilik Odaklı Destek Modelinin Hayata Geçirilmesi Gerekiyor
Makine Sektörünü konu alan “Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı” çalışmasına göre, 2014 yılı itibarıyla makine sektöründe kaynak dağılımındaki etkinsizlik ortadan kaldırıldığında, sektörün verimliliğinin yüzde 47 düzeyinde artacağı öngörülüyor. Bu şekilde elde edilebilecek bir verimlilik artışının, sektörün, küresel rekabetteki konumu üzerinde ciddi bir etki oluşturacağı gerçektir.
   
   
Endüstri 4.0’ı Doğru Anlamak
Son zamanların popüler konusu 4.0 Sanayi Devrimi veya Almanların tanımı ile belirtmek gerekirse Endüstri 4.0 üzerine Türkiye’de çok fazla şeyler söyleniyor. Bu sanayi devriminin kaçırılmaması gerektiği gibi -belki de haklı olarak- dile getirilen söylemin ardından kavram ile alakalı-alakasız birçok başlık bir arada dillendirilerek konu çok karmaşık, anlaşılmaz ve işin içinden çıkılmaz hale getiriliyor...
   
   
Dünya Mal Ticaretinde Gelişmeler ve Eğilimler
Dünya ekonomisinde yeni normal arayışları mal ticaretini olumsuz etkilerken dünya ekonomisinin reel kesim tarafında ise dünya mal ticareti daralmaktadır. Daralma daha çok ticarete konu olan mal fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmakla birlikte gelirin ticaret esnekliği zayıflamaktadır...
   
   
Makine Üretimi Ülkemiz İçin Çok Ciddi Bir Sorundur
Çağımızın üretimi, sahadaki fiziksel ve kimyasal verilerin ölçülmesi, verilerin ana sistemlere aktarılması, üretim süreçlerini sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanıyor...
   
   
Brexit ve Küresel Etkileri
Göç ve mülteci sorunu ile artan terör, 2008 küresel krizinden sonra ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, daha da bozulan gelir dağılımı, yine küresel ölçekte siyaseti ve hükümet politikalarını etkilemektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışında da göçmen politikaları, işsizlik, mülteci sorunu ve terör tehdidi etkili ve belirleyici olmuştur...
   
   
Makas Giderek Açılıyor
Geçmişi daha gerilere dayanan ama 1990’lı yıllarda ilk nüvelerini görmeye başladığımız yeni dönem teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin uygulamaya konulma sürecini izlemekteyiz. Bundan dolayıdır ki, gelişmiş ülke sektörleri ile gelişmekte olan ülke sektörleri arasındaki teknolojik makas gittikçe açılıyor...
   
   
Darbe Girişiminin Ekonomik Yansımaları ve İhracatın Desteklenmesi İçin Önlemler
Dünya ekonomisinde gelişmiş ülkeler için 2016 yılı büyüme tahminleri iyimserdi. Ancak yılın ilk yarısı için açıklanan büyüme oranları hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle faiz artırım sürecinde olan ABD ekonomisinde büyüme, beklentilerin altında kaldı...
   
   
Zamanla Yarışmak
Darbe girişimi doğal olarak son üç ayda tüm ülkenin gündemini işgal ederek faaliyetlerimizin odağına oturdu ve enerjimizin bu konuyla soğurulmasına neden oldu. Bu zaman zarfında ülke içindeki gelişmeleri sizler daha iyi biliyorsunuz...
   
   
Türk Makine Sanayisi İçin Değerlendirme ve Öneriler
Moment-Expo dergisi Ekim 2016 sayısında yayınlanan MAİB Ekonomi Danışmanı Sayın Can Fuat GÜRLESEL’e ait Makale...
   
   
Hareket berekettir; hareketin kalbi makinelerdir
www.dunya.com köşe yazarı Rüştü Bozkurt’un, Türk makine sektörü ve Türkiye’nin Makinecileri’nin uzun yıllardır verdiği emek ve yürüttüğü özverili çalışmalara dair yazı dizisinin birinci bölümü...
   
   
Türkiye’nin Makinecileri Avrupa’nın kalbine yerleşti, darbeyi dik durarak anlattı
Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar’ın köşesinde yer verdiği, sektörümüzün darbe girişimi sonrası süreci başarı ile nasıl atlattığına dair inceleme...
   
   
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org