Devoted tabulation is undoubtedly imitation rolex watches's project desires .

Projeler

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ (GbS) VERİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINA YÖNELİK YETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI” PROJESİ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, “Girişimci Bilgi Sistemi Verilerine Erişim, Kullanım ve Paylaşım Yönergesi Kapsamında Mikro Veri Seti/Setlerinin Erişimi ve Kullanımı Hakkında Protokol” 12.12.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Bu bağlamda özellikle sektör profesyonellerinin ve ilgili tarafların kurumsal kapasite arttırılması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Kalkınma Ajansı destekleri ile sözü edilen proje geliştirilmiştir. Projede Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden hizmet alınacaktır.

Proje tamamlanmış olup, projeye dair detaylar için lütfen tıklayınız...

“ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ SEKTÖRÜ ANALİZİ İLE VERİMLİLİK MERKEZİ KURULMASINA DAİR FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI” PROJESİ

TÜİK istatistiklerinde de açıkça görüleceği üzere sektörümüzde var olan verimlilik sorunundan hareket ile faaliyet gösterecek bir yapı oluşturulması amacı ile proje geliştirilmiştir. Bununla birlikte Ankara Kalkınma Ajansı “Bölgesel Yenilik Stratejisi”nde 5 öncelikli sektör arasında yer alması bakımından Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ortak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iştirakçi olduğu proje 1 Şubat 2019 tarihinde başlamış olup 6 ay sürecektir.

MAKFED AKADEMİ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, sektör çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı MAKFED AKADEMİ'yi oluşturmuştur. Akademi olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda dinamik bir tarzda alanında uzman ulusal ve uluslararası kuruluşların kurumsal kapasitesinden yararlanılarak arayüz görevi üstlenilmesi amaçlanmıştır.

MAKFED MEYEM

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulmasına yönelik bir yıldır yürüttüğü proje sonunda aşağıdaki yetki alanı dahilinde MYK Yetkilendirilmesini 31 Ocak 2018 itibariyle sağlamıştır.

  • 10UY0002-4/02 Makine Bakımcı (Seviye 4)
  • 12UY0105-3/00 Makine Montajcısı (Seviye 3)
  • 12UY0105-4/00 Makine Montajcısı (Seviye 4)

MAKFED MEYEM projesi, makine sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirlikleri ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor. Projeyle birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi alanında faaliyet gösterilecektir.

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ

İlk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan tüm yeterlilik esaslarını tanımlayan, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Türkiye’nin ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında oluşturulan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır.
Bu sistem, Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıtılmaktadır. Yine eğitim dünyası da amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistemin önem arz eden diğer bir yönü ise hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olmaktadır.
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, baÅŸlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere eriÅŸim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAÄ°B MTG moment_expo
OAÄ°B
OAÄ°B
 
   
 
Türkiye Makina Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org