Projeler

MAKFED AKADEMİ

Federasyonumuz, sektör çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı MAKFED AKADEMİ'yi kurma çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda MAKFED'in Avrupa Birliği destekli "Smart Start Projesi" onaylanmış, sektörün eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda proje çalışmaları hızla başlamıştır. 1 Mart 2017 itibariyle faaliyetlerine başlamasını planladığımız MAKFED AKADEMİ’nin, eğitim konusunda, makine sektörü için çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Akademi’de, yönetim sistemlerinden, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerine kadar farklı birçok konuda, konusunda uzman kişilerce verilecek eğitimler, sektörden gelecek talepler doğrultusunda şekillenecektir.

MAKFED MEYEM

“Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak, Üyelerinin de ortağı olduğu projeleri düzenlemek” hedefimiz çerçevesindeki ilk çalışmamız "Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezinin Kurulması" projesidir. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu olarak, “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde geçtiğimiz Mart ayında Ankara Kalkınma Ajansı’na yaptığımız proje başvurumuz kabul edilmiş olup, bu proje ile “Makine Montajı Seviye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 4” Ulusal Yeterlilikleri için Ankara’da bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulması söz konusudur. Proje kapsamında Makine Sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirliklerinin ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin özel amacı ise makine üretim sektöründe; MAKFED bünyesinde faaliyet göstermek üzere, 3 Ulusal Yeterlilik kapsamında akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurmak, nitelikli ve belgeli işgücünün önemi hakkında farkındalığını artırmaktır. Projemiz kapsamında 4 hedef grubu bulunmaktadır: Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve çalışanları, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu üye dernekleri, Ankara ilinde bulunan makine imalatçısı işletmeler ve çalışanları (Ankara'da yaklaşık %85'i mikro ve küçük isletmelerde olmak üzere makine sektöründe çalışan 10.504 kişi bulunmaktadır).

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org