Türk Makine Sektörünün Gelişimi ve Rekabet Gücüne Kavuşması: Ne Yapılmalı, Nasıl Yapılmalı?

Değerli Paydaşlarımız;

Makina İmalat Sektörümüz, ihtiyaçlarını hayli zamandır örgütleri vasıtasıyla dile getiriyor, bilgi ve tecrübesini onlarda biriktirdiği uzmanlıkla ortaya koyuyor. Sektörel derneklerin veya sivil örgütlerin giderek önem kazandığı ve itibar gördüğü ülkemizde, topyekün bir dayanışma ile, kendisini ilgilendiren sorunları tarif ediyor, çözümlerini geliştiriyor, ilgili kurumlara ve paydaşlarına aktarıyor.

Ülkemizin refahında büyük bir sorumluluk taşıdığımızın kabulü içerisinde, sektörümüzün ileri gitmesinin diğer bütün imalat ve hizmet sektörlerimizin ileri gitmesi için önkoşul olduğunun bilinciyle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 üye derneği vasıtasıyla Makina İmalat Sanayimizin 22 segmentini birden temsil eden Federasyonumuz, gerek ürünler bazında mikro düzeyde, gerekse sektörel bazda makro düzeyde çok önemli bir birikime sahip. Bu bilgi ve tecrübe hem sektörümüzün kendi ürettiği, hem de uzun yıllardır üyesi olduğumuz veya işbirliği içinde bulunduğumuz uluslararası örgütlerin birikimlerinden oluşuyor. Bilgilerimiz, yurtdışında yatırım yapan firmalarımızın deneyimleriyle pekişiyor; ileri giden ülkelerin nasıl başardığını, diğerlerinin neden geriye düştüklerini apaçık görüyoruz.

MAKFED çatısı altındaki derneklerimizin yönetimlerinin ve uzmanlarının katkıları ile ciddi bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıkardığımız bu doküman, sektörümüzün gelişimi ve rekabet gücüne kavuşması için neler yapılması gerektiğini, nasıl yapılabileceğini özetleyen bir öneri paketini içeriyor. Öncelik sırası belirlemeden, her birini aynı ehemmiyette gördüğümüz ve ancak bütünlüklü bir yaklaşımla tam başarıya ulaşabileceğini düşündüğümüz 9 başlık altında topladık tespitlerimizi ve bunlara yönelik çözümlerimizi.
Esasen, bunların bir kısmı, birçok ortamda ve düzeyde benzer ifadelerle dile getirilmiş, yetkili kurumlarımızca ve paydaşlarımızca bilinmekte olan husuları da içermektedirler. Hatta bazılarında ilerleme kaydedilmiş, bazıları içinse yasal düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sektörümüze ümit veren müspet gelişmeler için müteşekkiriz; ihtiyaçlarımızı anlatmak, giderilmelerine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak, sonrasında uygulama süreçlerini gözlemek makina imalatçılarının temsilcisi olan bizlerin temel vazifesidir.

Görüşlerini kamuya açık dokümanlar haline getirmek, gelişmeler hakkındaki mütalaalarını yazılı olarak paydaşlarına sunmak, bütün dünyada, STK’lar için mutlak bir faaliyet tarzı kabul ediliyor. Kimseyi eleştirmeyen, hiçbir siyasi kaygı ve beklenti içermeyen, olabildiğince somut hazırlanmış metnimizin bu zaviyeden bakılarak değerlendirilmesini istirham ediyor, ülkemiz için beklediğimiz faydayı sağlamasını diliyoruz.
Saygılarımızla.

Adnan Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı
22 Kasım 2016

Detaylar İçin Tıklayınız
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org