Makine Sektöründe Dev Birleşme

Makine üreticilerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) adı altında birleşti

Makine imalat sektörü, MSSP (Makine Sanayi Sektör Platformu) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona dönüştürdü. Farklı makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nu (MAKFED) kurdu.

Sektörel bütünleşmeyi hedefleyen, makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan MAKFED’in ilk başkanı ise aynı zamanda Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubu (MTG) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Kutlu Karavelioğlu oldu.

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) desteğiyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, 7 yıllık geçmişinde, makine üreticilerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Uluslararası temsilde gücünü kanıtlayan platform üyeleri, 22 Kasım 2014’te yaptıkları toplantıda MAKFED’in kuruluşu için imzaları attı. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuran MAKFED, 28.11.2014 Cuma günü Müdürlüğün onayının ardından resmi kimliğine kavuştu.

Özel amaç ve çıkarlardan uzak kalacaklar

Federasyon temel ilke olarak ise şunu benimsedi: “Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye
çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.”

Başkan Kutlu Karavelioğlu

MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 1. Genel Kurulu’na kadar, Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Başkan Yardımcılığına Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), Yönetim Kurulu üyeliklerine Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar (İMDER) seçildi. Federasyonun merkezi ise Ankara olarak belirlendi.

“Ulusal sanayinin rekabet gücünü arttırma misyonu”

MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun kurulmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Başarılı olması öngörülen, beklenilen tüm sektörlerin, elbette öncelikle bir “sektör” olabilmenin gerektirdiği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına ve ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak kaydiyle, bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir vizyona ve misyona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kültüre sahip olması gerekir. Onu oluşturan unsurlar birbirlerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek menfaatlerini hassasca belirleyebilmeli ve bunların etrafında, sağlıklı ve haklı bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdına vararak, birleşebilmelidirler.

Biz, başarısız olma lüksü bulunmayan makine imalat sektörünün 14 Derneği, toplumsal refahın önemli kaldıraçlarından biri olmak ideali etrafında birleşerek 3 yıla yakın bir süredir altyapısını hazırladığımız Federasyonumuzu kurmuş olduk. MAKFED, makina imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacak.”

MAKFED’in 14 Kurucu Üyesi şu Derneklerden oluşmaktadır:

1AKDER-Akışkan Gücü Derneği
2ARÜSDER-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği
3AYSAD-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
4BESİAD-Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği
5İMDER-Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği
6İSDER-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
7İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
8KBSB- Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
9MİB-Makina İmalatçıları Birliği Derneği
10PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği
11POMSAD-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
12TARMAKBİR-Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği
13TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği
14TEVİD- Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org