İlk Genel Sekreterler Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Makine Sektörünün şemsiye kuruluşu MAKFED üye derneklerin Genel Sekreterlerini bir araya getirdi. 16 asıl 1 gözlemci üyenin katıldığı toplantıda dernekler arası iletişim ve işbirliği, ortak hareket alanları, sektörün genel sorunları, çözüm önerileri ile gelecek planları değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kutlu KARAVELİOĞLU tarafından yapıldı. Ardından, MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süfyan EMİROĞLU söz alarak Federasyonun hedefleri, gelecek planları, üyeler ile yapılacak çalışmalar ve üye derneklerden beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Somut gelecek planlarının yapıldığı, projelerin konuşulduğu MAKFED Genel Sekreterler toplantısı düzenli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 417 78 19 • info@makfed.org